— Tvorba obsahu.

Obsah je základom akejkoľvek formy marketingu, či už ide o sociálne médiá, blog, video produkciu, online kampaň, newsletter alebo o „obyčajný“ e-mail.

V dnešnom svete dennodenne vzniká množstvo obsahu, preto vytvárame obsah na základe aktuálnych dát a na mieru rôznym cieľovým skupinám tak, aby sme získali ich pozornosť, vytvorili pre nich pridanú hodnotu (informačnú, zábavnú, inšpiratívnu) a odkomunikovali komunikačné posolstvo značky. Navrhujeme komplexné riešenia od analýzy, návrhu, realizácie až po vyhodnotenie.

Tvoríme obsah na mieru:

— prípravu content/edičných plánov na základe analýz, ich účelu a cieľovej skupiny,

— písanie článkov/blogov s dôrazom na ich výpovednú hodnotu a SEO,

— ideácia, scénar a následná exekúcia video obsahu,

— explainer videá,

— podcasty.

Blogy často zohrávajú kľúčovú rolu cieľových stránok alebo „centier pozornosti“ v kampaniach, ktoré pre našich klientov pripravujeme.​ Ponúkajú tiež príležitosť prezentovať značku z iného uhľa pohľadu, a osloviť tak širšie publikum využitím detailnejšieho obsahu.​ ​Natívny obsah častokrát využívame ako nástroj na zvyšovanie povedomia o značke a o produktovom portfóliu klientov.

Našim klientom ponúkame komplexné riešenia:

– dizajn webstránok/blogov, programovanie & optimalizácia,

contentová stratégia,

– produkcia natívneho obsahu (copywriting, grafický dizajn),

– distribúcia,

reporting.

Nie je žiadnym tajomstvom, že využívanie video obsahu v marketingu je na vzostupe. A s určitosťou vieme povedať, že to nie je vec, ktorá by sa mala brať na ľahkú váhu. YouTube je v súčasnosti de facto druhým najväčším vyhľadávačom na webe a zatiaľ čo video marketing je pre mnohých častokrát len doplnkom, jeho skutočná hodnota si vyžaduje poprednú pozíciu vo vašom marketingovom pláne.

Potvrdilo sa, že video obsah získava viac pozornosti ako ktorékoľvek iné médium. A hoci sme uprostred toho, čo by niektorí mohli nazvať preťaženie obsahu, upútať pozornosť spotrebiteľov je kľúčové.

Explainer videá sú krátke animované videá, ktoré pomáhajú objasniť komplexné myšlienky jednoduchými, pútavými a zmysluplnými spôsobmi za menej ako 2 minúty. Ich cieľom je opísať produkty (alebo služby) vašej značky spôsobom, ktorý rezonuje vo vašej cieľovej skupine.

 

Využívaním animovaných explainer videí môžete vašej značke pomôcť generovať potenciálnych zákazníkov, znížiť mieru okamžitých odchodov, zvýšiť povedomie o značke a počet konverzií. Všetko na základe jedného typu video obsahu.

Podcasty predstavujú pútavý a ľahko dostupný zvukový záznam, ktorý vaše publikum môže počúvať kdekoľvek kedykoľvekVďaka tomu, že sa jedná o výhradne audio obsah, podcasty poslucháčom umožňujú tzv. multitasking, čo predstavuje ich konkurenčnú výhodu oproti ostatným typom content marketingu.

— Naše práce z tejto oblasti.