— Stratégie a analýzy.

Vyhnite sa nekonečným pokusom a omylom. Vypracujeme vám marketingovú komunikačnú stratégiu na mieru. Získate tak jasný plán, ktorý vás posunie vpred s časovou úsporou a s jasným cieľom. 

Pomôžeme vám s celkovou komunikačnou stratégiou, so stratégiou pre komunikáciu na sociálnych sieťach, zastrešíme launchovacie kampane či influencerské krátkodobé, alebo ambasádorské dlhodobé spolupráce. 

Pri každom projekte vychádzame z analýzy komunikačných aktivít značiek, ich konkurencie, z aktuálneho trhového potenciálu a z rozpočtového potenciálu klienta.

Vypracujeme pre vás:

— komplexnú stratégiu,

— stratégiu pre vybraný komunikačný kanál,

— komunikačnú stratégiu,

— marketingový audit,

— monitoring komunikácie konkurencie a iné.

— Naše práce z tejto oblasti.