— Produkcia a optimalizácia online kreatívy.

Náš komplexný prístup k príprave bannerov vždy začína hĺbkovou analýzou.

Na základe dát a poznatkov pripravujeme návrh bannerov tak, aby zohľadňovali komunikačné potreby kampane a podporili doručenie požadovaných KPIs. Pochopenie toho, ktorá kreatíva dosahuje najlepšie výsledky, nám umožňuje neustálu optimalizáciu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky vzhľadom na stanovené ciele.

V oblasti online kreatívy vám ponúkame:

— návrh stratégie online komunikácie,​

— tvorbu a optimalizáciu bannerovej kreatívy v najefektívnejších formátoch (statické/HTML5) vo všetkých fázach nákupného procesu,​

— tvorbu netradičných a interaktívnych online formátov,​

— tvorbu a optimalizáciu dynamickej kreatívy,​

— A/B testing pre každú kampaň.​

— Naše práce z tejto oblasti.