— Design firemnej identity.

Identita značky nie je len symbol v logu, farebná paleta či správne zvolený font. Je to kombinácia viacerých prvkov, ktoré spolu odovzdávajú zákazníkovi jasnú správu a emóciu.

Vieme však, že skutočná identita značky sa začína napĺňať až jej aktivitami, ktoré definuje komplexná komunikačná stratégia. Našou úlohou je spojiť všetky elementy do jedného funkčného celku.

V oblasti designu firemnej identity ponúkame:

— nastavenie vizuálnej identity vašej firmy, ktorá začína tvorbou loga, okolo ktorého bude identita vystavaná,

— tvorba design manuálu a všetkých potrebných výstupov aby ste mohli s vašou novou identitou ďalej pracovať.

— Naše práce z tejto oblasti.