— Design a vývoj webstránok.

Webstránka je jedným z najčastejších miest, kde sa zákazník stretáva s vašou značkou. Vytvára obraz o tom kto ste, čo ponúkate a čo od vás môže zákazník očakávať.

K webstránkam preto pristupujeme ako k predajnému nástroju, ktorý musí zákazníkovi uľahčovať jeho nákupný proces, previesť ho informáciami a umožniť mu čo najjednoduchšie urobiť požadovanú konverziu. Vychádzame pritom z jasne definovaného brandingu a identity značky a transformujeme ich do unikátneho digitálneho zážitku zákazníka. 

V oblasti web designu a vývoja ponúkame:

— analýzu kľúčových slov daného segmentu,

— návrh sitemap webstránky,

— dizajn webstránky, vrátane e-commerce riešení,

— programovanie webstránky (custom CMS, WordPress),

— správa a analytika webstránky.

— Naše práce z tejto oblasti.