— Tvorba obsahu.

Volkswagen: Ambasádorský projekt

Vďaka dôkladnému výberu influencerov s pomocou IPI a exekúcii obsahu naprieč platformami sme pre klienta ambasádorským projektom za pol roka doručili kumulovaný zásah 7 mil.